I – Krynickie Spotkania z Artystą 51. Festiwalu im. Jana Kiepury