Majowe „Spotkanie z Artystą” – Katerina Hebelkowa – mezzosopran