Marcelina Sembrich – Kochańska –w 150 lecie jej urodzin