Peter Dvorsky gościem krakowskich miłośników Opery