Podróż operowa do Opery Podlaskiej i Teatru Wielkiego w Łodzi