Spotkanie z Gabrielą Gołaszewską laureatka 1-szej nagrody XVIII Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym Sączu