W ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia naszej Opery,