Wyprawa Stowarzyszenia do Szczecińskiej Filharmonii – 9.XII.2015 r.-2