Spotkanie z Imeri Kawsadze

26 listopada 2006r. gościem listopadowego „Spotkania z artystą” był śpiewak związany z Operą Krakowską, tenor Imeri Kawsadze. Artysta urodził się w Tbilisi w Gruzji. Tam też ukończył konserwatorium ze specjalnością: śpiewak operowy, kameralny oraz nauczyciel śpiewu.

Prowadząca spotkanie redaktor Anna Woźniakowska przybliżyła publiczności ojczysty kraj artysty. Nawiązała do źródeł historycznych dotyczących Gruzji. Obecnie Gruzja jest spadkobierczynią istniejących już w starożytności na jej terenie, stojących na wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego państw: Kolchidy i Iberii, które wielokrotnie popadły w zależność od Persji, czarnomorskich państw greckich oraz Rzymu. Państwa te już w IV wieku n.e. przyjęły chrześcijaństwo. Okres szczytnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa przypadający na przełom XI i XII wieku został przerwany w połowie XIII wieku najazdem Mongołów. Pod koniec XV wieku Gruzja rozpadła się na 3 niezależne królestwa oraz kilka księstw. Przez okres następnych stuleci Gruzja nieustannie walczyła o niezależność, dopiero rozpad ZSRR spowodował, że stała się w 1992 roku republiką.

Historia ojczystego kraju w znacznym stopniu wpłynęła na wychowanie i charakter naszego artysty. Imeri Kawsadze jest człowiekiem i artysta bardzo wrażliwym, szczerym, serdecznym i otwartym, co mogliśmy odczuć słuchając pieśni gruzińskich. Z wielką miłością i sercem przekazał publiczności piękno pieśni ojczystego kraju. Wykonywał arie operowe Pucciniego, Verdiego, Leoncavalla. Aplauz publiczności spowodował, że artysta przedłużył spotkanie wykonując ulubione przez publiczność arie operetkowe. W swoim repertuarze operowym Imeri Kwasadze posiada ponad 60 partii. Najważniejsze z nich to: Manrico w operze „Trubadur”, Alfred – „Trawiata”, Jose – „Carmen”, Canio – „Pajace”, Pinkerton – „Madame Butterfly”. Artysta śpiewa również oratoria i  kantaty.

Obecnie Imery Kawsadze wykonuje partie starego Fausta w Operze Krakowskiej w „Fauście” Gounoda. Tak jak przed laty rola Canio w „Pajacach”, tak i teraz Fausta jest wielkim popisem artysty i życiową rolą.

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *